PROFIL FIRMY

Společnost TRANSMISIE byla založena v r.1990 jako konsorcium fyzických osob. Podle profesní orientace svých zakladatelů se zaměřila od počátku na vývoj a dodávky nových převodových zařízení.
V roce 1992 se firma transformovala na s.r.o. se sídlem v Martině a začala se dále zabývat vývojem mobilních stavebních strojů a vojenského obrněného vozidla Aligátor. S rozvojem firmy a jejím postupným rozšiřováním došlo k založení dceřinných společností s vlastním podnikatelským programem.
V Ostravě byla v roce 1996 založena TRANSMISIE CZ, s.r.o, jejíž hlavní náplní jsou dodávky převodových mechanismů, výstavba lyžařských vleků vlastní koncepce a dodávky posunovacích zařízení pro posun vagónů na železničních vlečkách.
Firma se orientuje na komplexní řešení všech zakázek; tzn. od konzultace se zákazníkem o nejvhodnějším řešení, zpracování konstrukční a projektové dokumentace, komplexní dodávky až po předání zařízení do provozu, včetně zajištění servisních činností.