NABÍDKOVÝ DOTAZNÍK - LYŽAŘSKÉ VLEKY

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
obchodní jméno:
právní forma:
adresa:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
mobil:
fax:
TECHNICKÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY
vodorovná vzdálenost stanic: v (m)
výšková vzdálenost stanic: v (m)
nadmořská výška dolní stanice: v (m)
nadmořská výška horní stanice: v (m)
dostupnost el.energie
a) v horní stanici:
b) v dolní stanici:
max. limit el. přívodu pohonu: v (A)
max. limit el. přívodu pohonu: v (kW)
požadovaná přepravní kapacita: v osobách za hodinu
typ a druh unašeče : jednomístný teleskopický
jednomístný bubínkový
dvoumístný bubínkový
průměrná vrstva sněhu v míste trasy vleky: v (m)
křížování trasy vleku:
(např. lesní nebo polní cesta, elektrické vedení s uvedením výšky, lanovka a pod.)
situační umístnění vleku:
(např. holá planina, částečně chráněno lesním porostem, trasa vedena lesom a pod.)